Base64」タグアーカイブ

Base64形式のJPEGファイルを表示する

Base64形式でエンコードしたJPEGファイルの文字列をas3でデコードする方法

JPEGのデコードは、AS3 JPEG Decoder – ByteArray.orgを利用

package
{
  import flash.display.Bitmap;
  import flash.display.BitmapData;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.utils.ByteArray;
  
  import mx.utils.Base64Decoder;
  
  import org.bytearray.decoder.JPEGDecoder;
  
  [SWF(width="1024", height="768", frameRate="60", backgroundColor="#f5f2f0")]
  public class TestBase64 extends Sprite
  {
    private static const base64Data:String = "/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/4R7sRXhpZgAATU0AKgAAAAgADgEAAAMAAAABAgAAAAEBAAMAAAABAgAAAAECAAMAAAADAAAAtgEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAESAAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAMAAAEaAAUAAAABAAAAvAEbAAUAAAABAAAAxAEcAAMAAAABAAEAAAEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAeAAAAzAEyAAIAAAAUAAAA6odpAAQAAAABAAABAAAAASwACAAIAAgACvyAAAAnEAAK"; //本当はもっと長く続く
    
    
    public function TestBase64()
    {
      var decoder:Base64Decoder = new Base64Decoder();
      decoder.decode( base64Data );
      var ba:ByteArray = decoder.toByteArray();
        
      
      var myDecoder:JPEGDecoder = new JPEGDecoder();
      myDecoder.parse(ba);
      var width:uint = myDecoder.width;
      var height:uint = myDecoder.height;
      var colorComponents:uint = myDecoder.colorComponents;
      var numComponents:uint = myDecoder.numComponents;
      var pixels:Vector.<uint> = myDecoder.pixels;
      
      var bitmapData:BitmapData = new BitmapData ( width, height, false );
      bitmapData.setVector ( bitmapData.rect, pixels );
      var bmp:Bitmap = new Bitmap( bitmapData );
      addChild( bmp );        
    }
  }
}