gitであるファイルを元に戻す方法

元に戻したいファイルのログを表示

foo.txtのログ(変更履歴)を表示する

$ git log foo.txt

実行結果

commit 51ab9a2761dd5f506c8d7ce93f69512c873e1869
Author: Kensuke ARAKAWA <miyavi@ojarumaru.jp>
Date:   Mon Nov 11 17:23:07 2019 +0900

    feat: something

commit 1f5f1d153407402e3a6c45d0d0a27a7b7af46746
Author: Kensuke ARAKAWA <miyavi@ojarumaru.jp>
Date:   Fri Nov 8 19:01:08 2019 +0900

    feat: something

commit 45eeb1882ac48110ac87bd6a6b4b23b6da27be95
Author: Kensuke ARAKAWA <miyavi@ojarumaru.jp>
Date:   Tue Nov 5 18:06:51 2019 +0900

    feat: something

元に戻す

例えば、commit 1f5f1d153407402e3a6c45d0d0a27a7b7af46746 に戻す場合は、

$ git checkout 1f5f1d153407402e3a6c45d0d0a27a7b7af46746 foo.txt
$ git checkout [commit] [filepath]